Kemanusiaan

Apa itu kemanusiaan

Kemanusiaan merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan tindakan yang menunjukkan perhatian, empati, dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menghargai, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman manusia.